Arts Featured

Extended Open Access at the Regional Print Centre

2-1024x768
Posted by mike

Open access at the Regional Print Centre offers anyone with printmaking experience the opportunity to use the print studio facilities once they have become a Regional Print Centre member. The centre caters for traditional and non-traditional printmaking including monotype, etching, relief and screen printing.Extended Open Access


28/10/2014
29/10/2014
30/10/2014


10:00-16:00


£6.00 for up to 3 hours or £10.00 for a whole session (for Regional Print Centre Members)Please contact the Print Centre if you have any specific printing needs or require further information.///\\\///\\\Mae mynediad agored yn rhoi’r cyfle i unrhyw un â phrofiad mewn gwneud printiau i ddefnyddio cyfleusterau’r stiwdio argraffu unwaith y byddan nhw’n ymaelodi â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Mae’r ganolfan yn darparu ar gyfer argraffu traddodiadol ac anhraddodiadol gan gynnwys monoteip, ysgythru, cerfwedd ac argraffu â sgrîn.£6.00 am hyd at 3 awr neu £10.00 am sesiwn cyfan (i aelodau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol)

About the author

mike