Arts Featured

Get Creative at Oriel Wrecsam – Writing workshops: Autumn 2014 – Spring 2015

winter woods photo
Posted by mike

Get Creative at Oriel Wrecsam – Writing workshops: Autumn 2014 – Spring 2015

“One must still have creativity in oneself to be able to give birth to a dancing star.”
– Friedrich Nietzsche

We hurtle towards winter. The evenings draw in. Now is the perfect time to hone our creative skills, to dust off those writings lounging in the top draw, or begin a new creative adventure.

Diving into six divergent writing genres over the course of as many months, participants will examine, and write on, a broad and wide-ranging variety of themes. Writing experience isn’t necessary – just bring an open, inquisitive mind and a sense of adventure. These sessions are perfect for engaging with your creativity, either as a seasoned writer, a curious beginner, or for people working in other artforms interested in trying something new.

Creative workshops will run on the second Saturday of each month at Oriel Wrecsam, from1pm – 3pm. Cost per session: £10/£7 concessions.

For 2014:
October 11th: Slam & structure.
Slam poetry is a universal phenomenon rooted in the American spoken word tradition. We’ll create an opinion piece each and slam it out at the end of the session.

November 15th: Psychogeography and the dérive.
The Situationists of 1950s Paris drifted through the city in a playful fashion, intent on creating revolutionary ways of being and transforming our relationships with urban landscapes…

December 13th: Scaling the Dark Mountain – writing rooted in time & place.
Writing new stories for the age of endings. ‘When the cities lie at the monster’s feet, there are left the mountains.’ dark-mountain.net

“Creativity takes courage.”
– Henry Matisse

All workshops facilitated by poet, Sophie McKeand.
For more information contact Sophie:
T: 01978 363264
E: words@sophiemckeand.com
W: www.sophiemckeand.com

To book your place please contact Oriel Wrecsam:
T: 01978 292093
E: oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk


Bod yn Greadigol yn Oriel Wrecsam
Gweithdai ysgrifennu: Hydref 2014 – Gwanwyn 2015

“One must still have creativity in oneself to be able to give birth to a dancing star.”
– Friedrich Nietzsche

Mae’r gaeaf yn agosau. Mae hi’n nosi’n gynt gyda’r nosweithiau. Mae hi’n amser perffaith i ail-afael yn ein doniau creadigol, i ail-atgoffa ein hunain o’n gwaith ysgrifenedig yn nror y cwpwrdd, neu’n gyfle i ddechrau antur creadigol newydd sbon.
Byddwn yn edrych ar chwe dull gwahanol o ysgrifennu dros gyfnod o fisoedd, a bydd yr unigolion sy’n cymryd rhan yn archwilio, ac yn ysgrifennu ar amrywiaeth eang o themâu. Nid oes angen profiad o ysgrifennu – dim ond meddwl agored a’r chwilfrydedd a’r dyhead am antur. Mae’r sesiynau hyn yn berffaith ar gyfer gwneud y mwyaf o’ch creadigrwydd, naill ai fel awdur profiadol, rhywun sy’n gwbl newydd i’r maes, neu i bobl sy’n gweithio mewn ffurfiau eraill o gelfyddyd ac sydd â diddordeb mewn rhoi cynnig ar rywbeth newydd.
Bydd gweithdai creadigol yn rhedeg ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis yn Oriel Wrecsam, o 1pm – 3pm. Cost yw £10/£7 y sesiwn.

Ar gyfer 2014:
11 Hydref: Clep a strwythur.
Mae barddoniaeth glep yn boblogaidd yn fyd-eang ac yn deillio o’r traddodiad geiriau llafar Americanaidd. Byddwn yn creu darn sy’n cyflwyno safbwynt a’i berfformio ar ddiwedd y sesiwn.

15 Tachwedd: Seicoddaearyddiaeth a’r olrheinio.
Roedd y Situationists ym Mharis yn y 1950au yn crwydro drwy’r ddinas mewn modd chwareus, yn benderfynol o greu dulliau chwyldroadol a thrawsnewid ein perthynas â thirweddau trefol …

13 Rhagfyr: Dringo’r Mynydd Tywyll – gwreiddiau ysgrifennu mewn amser a lle.
Ysgrifennu storïau newydd ar gyfer diwethafiaeth. ‘When the cities lie at the monster’s feet, there are left the mountains.’ dark-mountain.net

“Creativity takes courage.”
– Henry Matisse

Yn arwain yr holl weithdai y mae’r bardd, Sophie McKeand.
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sophie:
Ff: 01978 363264
E: words@sophiemckeand.com
www.sophiemckeand.com

I archebu eich lle, cysylltwch â Oriel Wrecsam:
Ff: 01978 292 093
E: oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk

About the author

mike