Arts Featured

Open Call // Galwad Agored: Art Vend Round Three // Rownd Tri

Art_Vend_Wrecsam_1-570x379
Posted by Kirsty

Following the success of Rounds One and Two, Oriel Wrecsam is now seeking proposals from artists working in any media, to create artist multiples for Art Vend Round Three. These works will be distributed for £1 each from vending machines in Wrexham, and across Wales, and all commissioned artists will be featured on our website www.artvend.co.uk.

The challenge – 50 works for £50
We will again be commissioning a number of artists to create 50 artist multiples for an inclusive fee of £50, and each work must be small enough to fit inside a plastic capsule. These parameters of cost and scale mean that innovative thinking will be required! It will be up to each individual artist to design a proposal which feels comfortable in terms of material cost and predicted making time.

To apply for one of the commissions, please send the following to: Oriel.learning@wrexham.gov.uk
A brief written description of what you are proposing to create for Oriel Wrecsam’s Art Vend.
A brief description of why you want to take part in this project (max 200 words)
Up to 6 images of examples of previous work
Links to your website or any other online presence
The deadline for proposals is 08/11/2015

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Yn dilyn llwyddiant Rowndiau Un a Dau, mae Oriel Wrecsam bellach yn chwilio am gynigion gan artistiaid sy’n gweithio mewn unrhyw gyfrwng, er mwyn cael amrywiol artistiaid ar gyfer Rownd Tri o Art Vend. Bydd y gwaith hwn yn cael ei ddosbarthu am £1 yr un o’r peiriannau gwerthu yn Wrecsam, a ledled Cymru, a bydd pob artist a gomisiynir yn ymddangos ar ein gwefan www.artvend.co.uk.

Yr her – 50 o weithiau am £50
Eto, byddwn yn comisiynu nifer o artistiaid i greu 50 o amrywiol artistiaid am ffi gynhwysol o £50, a rhaid i bob gwaith fod yn ddigon bach i ffitio y tu mewn i gapsiwl plastig. Mae’r paramedrau hyn o gost a maint yn golygu y bydd angen meddwl yn arloesol! Lle pob artist unigol yw dylunio cynnig sy’n teimlo’n gyfforddus o ran costau deunyddiau a’r amser a gymerir i’w gwneud.

I wneud cais am un o’r comisiynau, anfonwch y canlynol i: Oriel.learning@wrexham.gov.uk
Disgrifiad ysgrifenedig byr o’r hyn rydych yn ei gynnig i’w greu ar gyfer Art Vend Oriel Wrecsam
Disgrifiad byr pam rydych am gymryd rhan yn y prosiect hwn (uchafswm 200 o eiriau)
Hyd at 6 delwedd o enghreifftiau o waith blaenorol
Dolenni i’ch gwefan neu unrhyw bresenoldeb ar-lein eraill
Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 08/11/2015

About the author

Kirsty

Leave a Comment