Arts Featured

Regional Print Centre – Scholarship

rpcban
Posted by mike

As part of the Regional Print Centre’s commitment to artists at the early stages of their career they are offering up to 3 places on a printmaking scholarship programme ‘Proof’ starting in July, until December 2015.

We are looking for FE students, Undergraduates, Graduates and Postgraduates who have an interest in printmaking and wish to develop a career in the visual arts/creative industries in Wales.

The aim of Proof is for participants to develop their individual skills and discipline in order to build a strong foundation to enable them to realise their creative potential through the medium of printmaking.

This will involve learning directly from Masters and Experts in the field of contemporary printmaking and participating in Regional Print Centre activities and events (without charge) between July and December 2015.

Deadline for applications: 08/05/2014

Find out more: http://www.regionalprintcentre.co.uk/proof-scholarship/

///

 

Fel rhan o ymrwymiad y Ganolfan Argraffu Ranbarthol i artistiaid ar gamau cychwynnol eu gyrfa, rydym yn cynnig hyd at 3 lle ar raglen ysgoloriaeth argraffu ‘Profi’ i ddechrau ym mis Gorffennaf hyd at fis Rhagfyr 2015.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr AB, Israddedigion, Graddedigion ac Ôl-raddedigion sydd â diddordeb mewn argraffu ac sy’n dymuno datblygu gyrfa yn y celfyddydau gweledol/diwydiannau creadigol yng Nghymru.

Nod Profi yw i gyfranogwyr ddatblygu eu sgiliau a’u disgyblaeth bersonol er mwyn llunio sylfaen gadarn i’w galluogi i wireddu eu potensial creadigol trwy gyfrwng argraffu.

Bydd hyn yn cynnwys dysgu’n uniongyrchol gan Feistri ac arbenigwyr ym maes argraffu cyfoes ac ymuno yng ngweithgareddau a digwyddiadau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol (yn ddi-dâl|) rhwng mis Gorffennaf a mis Rhagfyr 2015.

Dyddiad olaf i dderbyn ceisiadau: 08/05/2015

Am fwy o fanylion: http://www.regionalprintcentre.co.uk/cy/cyfleoedd-am-ysgoloriaeth-mewn-argraffu/

About the author

mike