Arts Featured

Open Call to Designers/Makers: Oriel Wrecsam’s ‘SIOP//SHOP’ Arts in Health Project

Oriel Wrecsam
Posted by Kirsty

Oriel Wrecsam is seeking a contemporary designer or maker, to create a new product for our retail space ‘SIOP//SHOP’, working collaboratively with a group of up to 10 adults who are facing a variety of mental health challenges.  The project aims to deliver health and wellbeing benefits for the group, as well as being an exercise in sustainability as any funds generated through sales will enable further creative projects of this kind.

Project Timeframe
Sessions with the group will take place with the group between September and October, and finished products must be delivered to SIOP//SHOP by no later than Friday 6th November 2015.
We are looking for an edition of between 10 and 20 pieces, and there is an inclusive budget of £2000 for this project, which needs to cover all fees, travel and material costs.
For information about how to apply, and to download the full brief, please visit www.wrexham.gov.uk/arts, or contactoriel.learning@wrexham.gov.uk

Mae Oriel Wrecsam yn chwilio am ddylunydd neu wneuthurwr cyfoes, i greu cynnyrch newydd ar gyfer ein hardal fanwerthu ‘SIOP// SHOP’, gan gydweithio gyda grŵp o hyd at 10 o oedolion sy’n wynebu amryw o heriau iechyd meddwl.  Gobaith y prosiect yw cynnig manteision iechyd a lles ar gyfer y grŵp, yn ogystal â bod yn ymarfer mewn cynaliadwyedd gan y bydd unrhyw arian a gynhyrchir drwy werthu yn galluogi prosiectau creadigol eraill o’r math hwn.

Amserlen y Prosiect
Cynhelir y sesiynau gyda’r grŵp rhwng mis Medi a mis Hydref, a rhaid cyflwyno cynnyrch gorffenedig i SIOP// SIOP ddim hwyrach na dydd Gwener 6 Tachwedd, 2015.
Rydym yn chwilio am gynhyrchiad gyda rhwng 10 ac 20 o ddarnau, ac mae cyllideb gynhwysol o £2000 ar gyfer y prosiect hwn, a rhaid i hyn dalu’r holl ffioedd, costau teithio a deunyddiau.

Am fwy o wybodaeth am sut i wneud cais, ac i lawrlwytho’r briff prosiect llawn, ewch I www.wrexham.gov.uk/celf, neu cysylltwch âoriel.learning@wrexham.gov.uk

About the author

Kirsty

Leave a Comment